Dina Personuppgifter
Detta är personuppgiftspolicyn för nikkiamini.se och Trioni AB.

Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter. Följande bolag omfattas av policyn: Trioni AB 556678-2396

Om inget annat anges är Trioni AB personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via de produkter och tjänster som omfattas av denna personuppgiftspolicy.

När du surfar på våra webbsidor använder vi oss av cookies. Läs mer om detta i vår Cookiepolicy
här.

Personuppgifter vi samlar in
Vi samlar in uppgifter för att våra tjänster ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Detta görs exempelvis när du köper en produkt, fyller i våra formulär, eller kontaktar oss för support. Vi kan komma att använda cookies på våra siter.
De uppgifter vi samlar in beror på sammanhanget, dina val, inklusive dina integritetsinställningar och de produkter och funktioner du använder. Nedan har vi sammanfattat vilken typ av personuppgifter som vi huvudsakligen behandlar.

Namn och kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, leveransuppgifter och andra liknande kontaktuppgifter.

Betalkortsuppgifter m.m. Vi kan komma att samla in nödvändiga uppgifter för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp, vilket kan inkludera bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod.

Köphistorik. Vi samlar in uppgifter om dina köp, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar.

Enhets- och användningsdata. Vi samlar in data om din enhet, t.ex information om du surfar på en mobil eller dator och vilken browser du använder. Vi samlar även in data om hur du använder våra digitala tjänster, t.ex. information om de funktioner som du använder, de webbsidor du besöker och programvarukonfigurationer som du använder. Detta kan innefatta information om IP-adress och inställningar som t.ex språkinställningar.

Övrigt. Vi samlar in information som du delger oss som exempelvis innehållet i meddelanden som du skickar till oss eller frågor och information du lämnar till shop@nikkiamini.se. När du kontaktar oss, t.ex. via mail.

Hur vi samlar in personuppgifter
Uppgifter som du lämnar. Vissa uppgifter samlar vi in direkt från dig, exempelvis när du köper en produkt i vår webbshop eller kontaktar oss för support eller när du fyller i ett formulär på våra hemsidor.
Användning av tjänst m.m. Vi kan komma att få en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra webbsidor och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra tjänster, såsom IP-adress och språkinställningar.
Uppgifter som inhämtas från externa källor. Vi kan även hämta uppgifter från externa källor. Sådana källor kan variera över tid.
Om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt eller en tjänst, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller tjänsten.

Hur vi använder personuppgifter
Vi stödjer oss framförallt på två olika grunder, antingen att vår behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (”Fullgörande av avtal”), eller att vår behandling är nödvändig för ändamålet som rör vårt eller tredje parts berättigade intresse (”Berättigat intresse”). I vissa fall baseras behandlingen på ditt samtycke (”Samtycke”) eller att behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelse (”Rättslig förpliktelse”).
Vi har gjort vår bedömning av ”Berättigat intresse” utifrån att vår behandling för sådana ändamål är nödvändig för att kunna möta användarens och kunders önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehållet och utformningen av tjänsterna och kunna uppnå relevans i erbjudanden och annonsering. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att kunna skydda vår verksamhet.

Tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster. Vi använder uppgifter för att genomföra dina köp med oss. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig då t.ex. insamling och lagring av din adress är nödvändig för att vi ska kunna skicka den produkt du har beställt. Om du är kontaktperson för ett företag som köpt en produkt av oss kan vi med stöd av Berättigat intresse behandla uppgifter om dig och företaget du representerar för att t.ex. kunna leverera produkter till din arbetsplats. Vi behandlar även dina personuppgifter för att tillgodose ditt intresse att ta emot kundservice.

Siteförbättring. Vi kan komma att använda data för att bland annat förbättra siteupplevelsen. Vi använder  data för att avgöra vilka sökrfraser som fungerar bäst samt eventueltt vilka nya funktioner som ska prioriteras och hur innehållet på våra sidor ska presenteras.
Laglig grund: Berättigat intresse.

Säkerhet och regelefterlevnad.  Vi använder uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokföringslagen.
Laglig grund: Rättslig förpliktelse eller Berättigat intresse.

Kommunikation. Vi använder data för att kommunicera med dig. Exempelvis kan vi kontakta dig via e-post, eller på andra sätt för att till exempel påminna dig om varor som finns kvar i din kundvagn, uppdatera dig kring ett supportärende, eller berätta om ett erbjudande som kan vara av intresse för dig.
Laglig grund: Fullgörande av avtal (om behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser mot dig) eller Berättigat intresse.

Marknadsföring och reklam. Vi använder olika kanaler för marknadsföring och reklam, t.ex via e-post eller via våra webbsidor. När du besöker våra webbsidor, kan några av de cookies vi placerar på din dator vara annonseringscookies (tredjepartscookies), som är särskilt avsedda för att komma ihåg hur du navigerar på nätet och vilka webbsidor du besöker för att göra annonserna mer relevanta och effektiva. För mer information om hur vi använder cookies, se vår
Cookiepolicy.
Laglig grund: Berättigat intresse.

Du har alltid rätt att invända mot vår direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring från oss via post, e-post och SMS.

Spärrlistor. Om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post, telefon eller post så kommer vi behålla en kopia av den aktuella kontaktuppgiften i vår spärrlista för marknadsföring för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden.
Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse.

Cookies och lokal lagring av data. Cookies och lokal lagring av data används för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll, erbjudanden och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. I vår
coockiepolicy hittar du mer information om cookies.

Analys, statistik och utveckling. Genom olika mätverktyg kan vi samla in statistik över hur våra sajter och appar används. Detta hjälper oss att utveckla och förbättra upplevelsen för dig som användare. Olika verktyg används för olika syften. Vi använder t.ex. Google Analytics för webbanalys (inklusive demografisk data. Vi kan komma att använda lokal lagring av data för att kunna genomföra så kallade A/B-tester när vi exempelvis testar nya funktioner på en mindre grupp användare innan vi släpper dem till alla användare.

Annonscookies (tredjepartscookies). Annonsörer, annonsbyråer och andra samarbetspartners kan komma att använda cookies på våra sajter för att kunna leverera annonser på våra sajter, för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser du exponeras för.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter. Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med andra med företag som utför tjänster för vår räkning så att vi kan leverera de tjänster och produkter till dig som du beställt.

Betaltjänstleverantörer
Vi delar den betalningsinformation som du lämnar för att genomföra ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker. Exempel på sådana leverantörer är Stripe. För genomförande av betaltransaktionen är respektive betaltjänstleverantör själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Fraktbolag
Vi delar dina personuppgifter med det fraktbolag som ska leverera det du har beställt. Respektive fraktbolag är själva personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter.

Övrigt
Vi kan komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att: (i) följa lagen eller i samband med rättsliga processer (ii) skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök (iii) hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter
Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka tjänster du använder. Genom inställningar i din webbläsare eller push-inställningar i din telefon kan du kontrollera exempelvis cookie-historik och platsinformation.

Kundservice. Du är alltid välkommen att kontakta oss via shop@nikkiamini.se med frågor angående hantering av dina personuppgifter.

Spårningsskydd via webbläsaren. Vissa webbläsare har en funktion som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbplatser som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbplatser, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredjepartssidor kan samla in om dig.

Dina individuella rättigheter
Samtycke. Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av personuppgifter.
Registerutdrag, rättelse och radering. Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter, begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter.
Begränsningar. Du har rätt att motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter.
Dataportabilitet. Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, d.v.s att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast i de fall där vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig.

Invändning mot direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring via post, e-post eller SMS. Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring (inklusive profilering för dessa ändamål), och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål.
Invändning. Du har rätt att i vissa fall invända mot annan behandling av dina personuppgifter. Vi måste då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade.
Datainspektionen. Du har rätt att framföra klagomål hos Datainspektionen som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar i regel din begäran om registerutdrag och radering av dina personuppgifter inom 30 dagar. De åtgärder som du begärt utförs inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter
Personuppgifter som samlas in av oss kan lagras och behandlas huvudsakligen i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där samarbetspartners eller leverantörer är verksamma. Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.Vårt bevarande av personuppgifter

Vi bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex för att kunna tillhandahålla en produkt eller tjänst, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera.
Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel:
Anledningen till att vi använder uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav så sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation för direktmarknadsföring.
Vilken typ av uppgifter det rör sig om, dvs en känslig uppgift sparas kortare tid än exempelvis kontaktinformation.
Hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas ofta kortare tid än om de är pseudonymiserade.Kontaktuppgifter för direktmarknadsföring. Vi använder dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har ett kundförhållande och en viss tid efter vår kundrelation har avslutats så länge du inte invänt mot det. Vi sparar dina uppgifter upp till 24 månader efter ditt senaste köp.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. bokföringslagen), förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det.

Kontakta oss
Nedan finner du kontaktuppgifter till oss om du vill ha ett registerutdrag, begära radering, begära att vi upphör med direktmarknadsföring, ett klagomål, en fråga till vårt dataskydd eller om du vill utöva någon av dina andra rättigheter
Trioni AB 556678-2396
Postadress: Trioni AB, Brahegatan 46, 114 37 Stockholm
E-postadress: shop@nikkiamini.se  

Ändringshistorik
Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Policyn uppdaterades senast den: 14 januari 2021